Pravidla pro Planechase

Planechase je rozšíření hry Magic: the Gathering pro hru dvou a více hráčů. Kromě běžného hracího balíku potřebuje každý hráč ještě balík složený z deseti karet světů (planar deck).

Pro hru je také zapotřebí mít speciální kostku.

Před hrou každý hráč zamíchá oba své balíky a hráči náhodně vylosují jednoho hráče, který hru začne. Začínající hráč otočí vrchní kartu světa ze svého balíku a umístí ji do velící zóny, čímž se tato karta stane aktivní. Případné efekty při vstupu do tohoto světa se ale nepočítají, jelikož hra ještě nezačala. Při hře více hráčů se hraje podle pravidla volného mulliganu a také platí, že začínaj??cí hráč si v prvním tahu bere kartu. Při hře platí pro karty světů tato pravidla:

  1. Podobně jako u generálů v EDH, karta světa je ve velící zóně, takže nemůže být nijak zničena, zacílena nebo jinak ovlivněna v průběhu hry.
  2. Při hře může být lícem nahoru otočena vždy jen jedna karta světa. Vlastník karty světa se nemůže změnit, ale každý tah přechází tato karta pod kontrolu aktivního hráče (tj. toho, který je na tahu). Pokud pravidlo na kartě světa odkazuje na hráče zájmenem you, má se tím na mysli aktivní hráč.
  3. Kdykoliv může aktivní hráč zahrát pomalé kouzlo (sorcery), může házet kostkou pro Planechase a to i několikrát v jednom tahu. Přitom musí zaplatit {1} za každý předchozí hod v daném tahu.
  4. Hod kostkou může dopadnou třemi způsoby:
    • Pokud padne prázdná stěna kostky, nestane se nic.
    • Pokud padne symbol chaosu [chaos], spustí se odpovídající schopnost aktivní karty světa. Hráči na ni mohou reagovat zahráním rychlého kouzla (instant) nebo aktivované schopnosti.
    • Pokud padne symbol Chodce [planeswalk], spustí se nepsaná schopnost přechodu do jiného světa. Hráči na ni mohou reagovat zahráním rychlého kouzla (instant) nebo aktivované schopnosti. Jakmile se tato schopnost vyhodnotí, vlastník aktivní karty světa ji umístí dospodu svého balíku světů a aktivní hráč otočí vrchní kartu svého balíku světů a umístí ji do velící zóny.

Některé světy mají schopnosti, které se spustí v momentě, kdy do nich někdo přichází nebo z nich odchází. Tyto schopnosti se spustí jako výsledek hodu kostkou, kdy padl symbol Chodce [planeswalk] nebo v případě, že aktivní hráč opustí hru před koncem svého tahu.