Pravidla hraní EDH

 1. Začátek hry v EDH probíhá takto:
  • Hráči představí své generály a umístí je do velící zóny.
  • Pokud je povolen sideboard, hráči mohou upravit své balíky.
  • Každý hráč si vezme 7 karet.
  • Hráči mohou vyměnit karty v ruce podle pravidla volného mulliganu (v multiplayeru) nebo podle částečného pařížského mulliganu (pro turnajové duely). V multiplayeru se také na druhý další mulligany vztahuje vancouverské pravidlo, kdy hráč může po dokončení mulliganu zahrát Scry 1.
 2. To, že je karta generálem, nepatří mezi její typické rysy jako objektu ve hře (viz pravidlo CR 109.3), ale je to vlastnost dané karty. Tato vlastnost nemůže být zkopírována nebo přebita stálým efektem, ani se nezmění, pokud se karta dostane pod kontrolu jiného hráče.
 3. Hráč prohrává hru, pokud utrpí 21 nebo více zranění z boje od jednoho konkrétního generála.
 4. Když je generál ve velící zóně, je možné jej seslat. Vlastník generála musí jako dodatečnou cenu při sesílání zaplatit {2} za každé předchozí seslání generála z velící zóny v dané hře. Pokud je generál například Atalya, Samite Master, její třetí seslání v jedné hře z velící zóny bude stát {7}{W}{W}.
 5. Pokud karta generála odchází do hřbitova nebo je nějak odstraněna ze hry, její vlastník ji může místo toho (nahrazovací akcí) přesunout do velící zóny.
 6. Každý hráč začíná hru se 40 životy.
 7. Generálové podléhají pravidlu o legendárních bytostech – pokud se ve hře objeví bytost se stejným jménem, odcházejí obě do hřbitova, resp. do velící zóny.
diskuze k pravidlům