Playset Draft

Tradičně v Magicu rozlišujeme dva hlavní formáty, ve kterých se hrají všechny turnaje: konstruovaný (Constructed) a limitovaný (Limited). V tom prvním si seženete karty, jak umíte, vymyslíte si strategii balíku (nebo zkopírujete cizí) a každou kartu můžete hrát až 4x – takové čtveřici se říká playset. V tom druhém formátu obvykle zaplatíte startovné a potom si postavíte balík pouze z karet, které získáte z náhodně namíchaných balíčků v rámci turnaje, typicky formou draftu.

V tomto článku představíme variantu, která oba formáty přibližuje k sobě: Playset Draft. Myšlenka této varianty je přímočará – místo samostatných karet draftujete celé playsety. Příprava a samotný průběh draftu už tak přímočaré nutně nejsou.

Playset Draft je vlastně kostka neboli Cube. To znamená, že se hraje nikoliv s náhodnými, ale s předem připravenými kartami. Také platí, že v playsetech by měly být karty spíše hratelné (ne nutně drahé) než libovolné čtveřice karet, které můžou být příliš slabé. Tím se dosáhne toho, že konstruované balíky, které z Playset Draftu vzejdou, budou skutečně připomínat balíky, které můžete potkat na regulérním turnaji. Už z dosavadn??ho textu je patrně zřejmé, že příprava Playset Draftu není úplně triviální. Mezi další doporučení patří:

  • Pokud je draft připravován z různých edic a bloků, karty v playsetech by měly být spíše univerzální než příliš svázané s konkrétními tématy a mechaniky jednotlivých bloků, jakými jsou například, Landfall, Sliverové nebo dvoustranné karty.
  • Je samozřejmé, že kostka playsetů musí být vyrovnaná co do barevného zastoupení a manové křivky, ale současně je potřeba zajistit, aby v celém výběru playsetů bylo více bytostí než ostatních kouzel, a to přibližně v poměru 2:1. V opačném případě budou mít hráči nerealisticky komplikovanou stavbu balíku, kdy se mnoha z nich nebude bytostí dostávat.
  • Při zahrnutí většího množství zlatých, hybridních nebo jinak barevně náročných karet je potřeba zajistit, že bude v boosterech namícháno také dostatečné množství playsetů manové fixace.
  • V boosterech bych měli být vždy zastoupeny běžné podpůrné karty nebo jejich ekvivalenty pro každou barvu, např. Disenchant, Doom Blade, Rampant Growth, Unsummon, nebo Shock.
  • Při konstrukci playsetů lze s výhodou využít karty poškozené, razítkované a zejména neanglické, pokud alespoň jedna kopie v playsetu je v původním znění.

Ani samotné draftování se neobejde beze změn. Při klasickém draftu se od druhé poloviny boosteru již leckdy berou karty, které daný hráč nedá ani do sideboardu, natož aby je hrál v základu. V playsetech by takové karty vůbec neměly být. I když není povinné hrát v balíku každý nadraftovaný playset celý, téměř žádný nadraftovaný playset by neměl přijít na zmar.

Proto se draftuje dohromady jen o něco větší množství karet, než je potřeba na 60-karetní balík. Pokud vezmeme za průměr balíku na Constructed poměr 36 kouzel ku 24 zemím, pak dostatečné množství by mohlo být 48 karet, neboli 12 playsetů, neboli 4 playsety z každého kola draftu. Boostery by se přitom neměly draftovat až do konce, aby hráči měli při každém tahu z boosteru nějaký výběr a nebyli nuceni hrát nehodící se karty.

Jak známo, ne každá karta se hraje v konstruovaných balících v playsetu. Buď je vysloveně podpůrná, nebo je silná, ale stojí větší množství man, a proto se hraje třeba jen ve dvou kopiích. Když k tomu přidáme i fakt, že při náhodném výběru playsetů by některé karty byly dispropořčně silné, nabízí se speciální forma playsetu, tzv. půlset. Půlset je playset, kde místo čtyř stejných karet jsou dvě různé karty, každá ve dvou kopiích. To umožní stále si zahrát stálice z formátu Standard a Modern, aniž by hráči nabízely příliš silnou výhodu celého playsetu. Například místo playsetů nejlepších blesků lze postavit půlset 2x Lightning Bolt + 2x Rift Bolt. Jiné půlsety můžou nabízet mini komba a synergie, které hráč může dát do balíku celé nebo použít jen jednu půlku na doplnění jinak hotového balíku. Například:

Jiné půlsety můžou být čistě tématické, kdy se dané 2 dvojice pěkně doplňují:

S playsety a půlsety se dá skoro donekonečna experimentovat a vytvářet různě zaměřené sady a všelijaké kombinace, které se už do tohoto článku nevejdou. Také se hodí odložit bokem playsety, které nikdo nedraftoval a přimíchat je do příštího draftu. Pokud některé znovu zůstanou nenadraftované, může být na čase je z draftu odstranit nebo z nich nadělat půlsety s jinými kartami.

Pokud se vám myšlenka playset draftu zamlouvá, sledujte program nesoutěžních (casual) turnajů klubu Rishada, kde se tento draft čas od času bude hrát, nebo si postavte vlastní a podělte se o své dojmy a zkušenosti třeba dole ve fóru.

Charmer
diskuze k článku