Úvodní slovo

Formát EDH vznikl počátkem tisíciletí na Aljašce a později se rozšířil jako neoficiální formát pro rozhodčí, kteří jej hráli po skončení programu na velkých oficiálních turnajích Grand Prix nebo Pro Tour.

Elder Dragon Highlander (EDH) je varianta hry Magic: the Gathering podporující zejména neturnajové a neformální hraní, kde není potřeba na začátku investovat mnoho peněz, ale kde je stále důležité umět balíček postavit a vybalancovat. EDH lze hrát klasicky jako duel ve dvou lidech, ale obvyklejší je hra více hráčů (multiplayer).

Tento web vznikl s úmyslem poskytovat obecné i podrobné informace o tomto formátu komunitě českých hráčů. Prakticky všechna pravidla lze brát pouze jako doporučení a na lokální úrovni je dále upravovat, rozšiřovat nebo omezovat. Nicméně výchozí pravidla představují jakýsi konsenzus toho, jak se EDH nejčastěji hraje různě po světě. Pro potřeby turnajů organizovaných autory tohoto webu jsou pro hráče uvedená pravidla závazná. Pravidla jako celek nejsou zcela převzatá, jsou inspirována našimi vlastními zkušenostmi, pravidly americké komunity Dragonhiglander.net a francouzského organizátora velkých turnajů v EDH Bazaar of Moxen.

Úplně zjednodušeně, balíček pro EDH obsahuje obvykle přesně 100 karet, říká se mu také 'jednokarťák', protože se v něm kromě základních zemí žádná karta neopakuje, a ústřední roli v něm hraje jedna předem vybraná karta legendární bytosti, které se říká generál. Podrobnější pravidla najdete na tomto webu.

Druhotným zaměřením tohoto webu jsou další alternativní formáty pro hraní Magicu, některé odvozené od EDH, jiné buď zcela nové nebo naopak zapomenuté. Různých variant existují na internetu desítky, ale ne všechny jsou dobře promyšlené, zábavné nebo snadno dostupné. Je proto naším cílem uveřejňovat na tomto webu pouze takové varianty, které nejprve sami dobře otestujeme a budeme si jisti, že přinášejí něco skutečně nového. Tak jsme to ostatně udělali i se samotným EDH.

Z důvodu stručnosti a přehlednosti základních informací nejsou na tomto webu uvedeny všechny podrobnosti ani detailní analýzy, proč je například ta která karta zakázaná a podobně. Své připomínky, dotazy nebo nápady ovšem můžete psát do našeho diskuzního fóra, kde se jim dostane náležité pozornosti.