Odkazy

  • MtgCommander.net – oficiální web shrnující pravidla a aktualizace pro EDH multiplayer.
  • DuelCommander.com – oficiální web shrnující pravidla a aktualizace pro EDH duely.