Tiny Leaders

Když před několika lety vznikl formát EDH (nyní Commander), byla to novinka a experiment, jak si rozhodčí na velkých turnajích mohli zahrát formát, který se výrazně lišil od toho, co hráli soutěžící hráči. Myšlenka to byla dostatečně originální na to, aby se formát rozšířil mezi celou hřáčskou komunitu, ale postupem času se ukázaly i některé nevýhody tohoto formátu, které si vyžádaly další evoluční krok v podobě formátu Tiny Leaders, jehož kořeny sahají do roku 2013.

Když se začalo EDH hrát jako duelové turnaje, celý formát se změnil ze zábavné varianty pro volné chvíle na formát 'Highlander Legacy', kde nikdo nikoho nešetří. Pouze balík měl stále 100 karet, což znamená, že se nevejde do normální krabičky, špatně se míchá (obzvláště v nových obalech) a neustálé hledání v balíku ještě více prodlužuje už tak poměrně dlouhé hry. Některým hráčům také vadí koncept "generálského zranění", který byl od počátku zcela nahodilý a poněkud nedomyšlený, protože disproporčně protěžuje malou skupinu generálů.

Formát Tiny Leaders (TL) vznikl jako reakce na tyto částečně subjektivní nedostatky EDH a zjednodušil většinu jeho aspektů tak, že konstrukce, hraní, i vylepšování balíků je rychlejší a přímočařejší. Následující pravidla odlišují TL od EDH:

  • Balík obsahuje pouze 50 karet včetně generála.
  • Každá karta v balíku má konvertovanou vyvolávací cenu 3 nebo méně man.
  • Počáteční počet životů je 25.
  • Sideboard obsahuje nejvýše 10 karet.
  • Pravidlo "generálského zranění" se v TL nepoužívá.

Všechna ostatní pravidla v EDH zůstávají nezměněna. Jelikož {X} se ve vyvolávací ceně počítá jako 0, jsou tato kouzla povolena. U půlených kouzel stačí, aby jedna polovina byla za 3 nebo méně man. U kouzel majících v ceně hybridní symbol obsahující {2} se tyto symboly počítají za 2, proto žádná z těchto existujících karet povolena není.

TL je skutečné Highlander Legacy, ale to neznamená, že se nedá hrát neturnajovým způsobem nebo dokonce že by vyžadovalo pouze ty nejdražší a nejlepší karty. Z mého testování vyplývá, že až na některé známé balíky, i laciné karty nebo neobvyklá strategie dokáže porazit i jinak velmi silné generály.

Potenciální nevýhodou TL může být, že s omezeným počtem karet se některé opakují ještě více než v EDH a že ve srovnání s jinými formáty se nejlepší balíky vyprofilují rychleji, čímž vlastně definují metagame. To vše ale záleží na tom, jak často TL hrajete a zda se u turnajů vítězné balíky zohledňují. Od určité doby stačí pro budoucí turnaje zakázat několik generálů, kteří vyhráli alespoň dva předchozí turnaje a tím dát šanci i ostatním strategiím.

Také je potřeba dodat, že s omezeným počtem karet a nízkou manovou křivkou záleží prakticky na každé kartě a každé zemi, a v mnoha situacích také na každém herním rozhodnutí. V tomto ohledu je TL spíše pro zkušené hráče.

Seznam zakázaných karet se mírně liší a vypadá takto:

Zakázaní generálové jsou tito:

Charmer
diskuze k článku